شیت سیلیکونی رفع اسکار اسکارهیل

تومان 1,310,000تومان 9,740,000
ویژگی های محصول:
 • ساخت: آمریکا
 • اسکار های هیپرتروفیک و کلوئیدی
 • اسکار زخم های جراحی ماموپلاستی

شیت سیلیکونی سینه ای لنگری اسکارهیل

تومان 1,790,000
ویژگی های محصول:
 • ساخت: آمریکا
 • اسکار های هیپرتروفیک و کلوئیدی
 • اسکار زخم های جراحی ماموپلاستی

شیت سیلیکونی سینه ای گرد اسکارهیل

تومان 1,515,000
ویژگی ها:
 • ساخت: آمریکا
 • قطر: 7.5 سانتی متر
 • اسکار های هیپرتروفیک و کلوئیدی
 • اسکار زخم های جراحی ماموپلاستی در قسمت نیپل

ژل سیلیکونی رژواسیل اسکارهیل

تومان 1,000,000تومان 2,190,000
ژل سیلیکونی رژواسیل اسکارهیل ژل سیلیکونی رژواسیل (Rejuvasil) اسکارهیل با خاصیت درمانی موثر و ثابت شده جهت پیشگیری و درمان

کرم سیلیکونی اسکار استاتیک اسکارهیل

تومان 1,000,000تومان 2,520,000
ویژگی های محصول:
 • دارای 2 سایز 10 گرم و 60 گرم
 • ترمیم زخم، سوختگی و اسکار
 • بهبود دهنده نشانه های مرتبط با جوش، خطوط حاصل از چاقی و یا حاملگی